همشهریم نفاق بدل کن به اتفاق Reviewed by Momizat on . اینجا چه وقت مردم صاحب هنر نداشت کی اسم و رسم از همه جا بیشتر نداشت این کوهسار بود چه هنگام بی پلنگ این بیشه در کدام زمان شیر نر نداشت گر باغبادران خراب شد از خ اینجا چه وقت مردم صاحب هنر نداشت کی اسم و رسم از همه جا بیشتر نداشت این کوهسار بود چه هنگام بی پلنگ این بیشه در کدام زمان شیر نر نداشت گر باغبادران خراب شد از خ Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » معرفی باغبادران » باغبادران در آیینه شعر و ادب » همشهریم نفاق بدل کن به اتفاق

همشهریم نفاق بدل کن به اتفاق

همشهریم نفاق بدل کن به اتفاق
Print Friendly, PDF & Email

اینجا چه وقت مردم صاحب هنر نداشت
کی اسم و رسم از همه جا بیشتر نداشت
این کوهسار بود چه هنگام بی پلنگ
این بیشه در کدام زمان شیر نر نداشت
گر باغبادران خراب شد از خویش شد نه غیر
غیر از پی خرابی اینجا جگر نداشت
این ملک از نفاق و دو روئی خراب شد
نقص دگر نبودش و عیب دگر نداشت
همشهریم نفاق بدل کن به اتفاق
هرگز نفاق سود به غیر از ضرر نداشت
رضوانی است گفته به تاریخ این دیار
کی اتحاد٬ مردم این بوم و بر نداشت

غلامعلی رضوانی باغبادرانی

بازگشت به بالا