نشست فعالان فرهنگی شهرستان با گردانندگان دوهفته نامه صبح لنجان Reviewed by Momizat on . با ارسال فراخوان شناسایی فعالان فرهنگی به شوراهای اسلامی و شهرداری های شهرهای نه گانه شهرستان و نیز شناسایی سایر علاقه مندان و دراولین روزهای اسفندماه 1395 نخست با ارسال فراخوان شناسایی فعالان فرهنگی به شوراهای اسلامی و شهرداری های شهرهای نه گانه شهرستان و نیز شناسایی سایر علاقه مندان و دراولین روزهای اسفندماه 1395 نخست Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » چهارمین دوره شورای اسلامی شهر باغبادران » نشست فعالان فرهنگی شهرستان با گردانندگان دوهفته نامه صبح لنجان

نشست فعالان فرهنگی شهرستان با گردانندگان دوهفته نامه صبح لنجان

نشست فعالان فرهنگی شهرستان با گردانندگان دوهفته نامه صبح لنجان
Print Friendly, PDF & Email

با ارسال فراخوان شناسایی فعالان فرهنگی به شوراهای اسلامی و شهرداری های شهرهای نه گانه شهرستان و نیز شناسایی سایر علاقه مندان و دراولین روزهای اسفندماه ۱۳۹۵ نخستین نشست فعالان فرهنگی شهرستان لنجان بامحوریت دوهفته نامه صبح لنجان در فرهنگسرای شهرداری زرین شهر برگزارگردید.

درآغاز نادعلی توکلی ، رئیس شورای اسلامی شهرستان ضمن معرفی شهرستان و جایگاه شوراهای شهر و روستا از جایگاه شورای شهرستان به عنوان شورای فرادست سخن گفت و دوهفته نامه صبح لنجان را در رسیدن به لنجانی آباد و پیشرفته موثر دانست.

سپس  حجت الله امینی عضو شورای اسلامی شهرستان و مدیرمسئول دو هفته نامه صبح لنجان ضمن اشاره به اهداف و ررویکرد اصلی دوهفته نامه و لزوم استفاده از توان علمی و اندیشه شهروندان لنجانی تاکید کرد .

وی هدف از برگزاری این نشست را دعوت از نخبگان و صاحبان علم و ادب و اندیشه و قلم در جهت پر بار نمودن مطالب دو هفته نامه لنجان اعلام نمود و گفت امروز از شما دعوت نموده ایم تا در فضائی صمیمانه دست یاری خود را به سمت شما دراز کنیم و بگوئیم که بی مدد فکر و اندیشه و قلم شما پای ما یارای گام برداشتن در این راه پر مسئولیت را نخواهد داشت و دست مان توان قلم زنی را از دست میدهد.

دربخش پایانی این نشست اکبرحسامی سردبیر صبح لنجان ضمن اشاره به ویژگی های تاریخی لنجان کنونی که بازمانده لنجان بزرگ است اشاره داشت که ما به عنوان شهروندان لنجانی حامل و میراث دار گذشته تاریخی لنجان هستیم و این مسئولیت متوجه شهرستانهای جداشده از لنجان بزرگ نیست .

اگربخواهیم همه سیاست،استراتژی، راهبرد و برنامه های صبح لنجان را دریک عبارت خلاصه کنیم به ” توسعه لنجان”خواهیم رسید وصبح لنجان باید بکوشد بسترساز توسعه شهرستان باشد.

شهرهای شهرستان لنجان درزمینه های متعدد مربوط به توسعه، همچون محیط زیست ،اشتغال،حمل ونقل،آب آشامیدنی وکشاورزی ، بهداشت ، آموزش و … منافع مشترک و سرنوشت درهم تنیده دارند و نمی توانند حساب توسعه شهرخود را از حساب دیگر شهرها جداکنند بنابراین لازم است دید توسعه همه جانبه شهرستان در اولویت کارصبح لنجان باشد .

دراین راه اصحاب اندیشه ، صاحبنظران،اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا ،  نویسندگان وپژوهشگران و همه کسانی که دل درگرو آینده لنجان دارند می توانند نقد ونظر خود را براساس مطالعات و بررسی ها ونه صرفا برداشت از فضای مجازی و کپی کردن مطالب ،به صبح لنجان ارسال نمایند تا مورد بهره برداری قرارگیرد.

صبح لنجان خود را درگیر اخبار روزانه و عملکرد نهادها وارگان ها نمی کند اما چنانچه دستگاه های اجرایی برنامه توسعه محور ویا سیاست جامعه محوری را در راستای منافع عمومی برنامه ریزی ویا اجراکرده اند ضمن پوشش خبری، زمینه استفاده سایر بخش های شهرستان را از آن برنامه  فراهم خواهدساخت .

درفواصل برنامه شعرخوانی سه نفر از شاعران فرهیخته شهرستان اجرا شد ومورد استقبال حضار قرارگرفت .

در بخش پایانی ، سه نفر از حضار دیدگاه های خود را درباره صبح لنجان بیان کردند و توضیحات گردانندگان دوهفته نامه را نیز دربافت نمودند.

بازگشت به بالا