هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد Reviewed by Momizat on .   هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد   زنبوری موری را دید که به زحمت، دانه به خانه می کشید. او را گفت: «این چه رنج است که بر   هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد   زنبوری موری را دید که به زحمت، دانه به خانه می کشید. او را گفت: «این چه رنج است که بر Rating:
شما اینجا هستید:خانه » کشکول » حکیمانه ها » هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد

هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد

هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد
Print Friendly, PDF & Email

 

هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد

 

زنبوری موری را دید که به زحمت، دانه به خانه می کشید. او را گفت: «این چه رنج است که بر خود نهاده ای؟ بیا تا مطعم و مشرب من بینی که هر طعام که لذیذ تر است. تا از من زیاد نیاید، به پادشاهان نرسد و بر مرکب هوا سوار شده ام، و نیز سر تیز نیش را به خصمان زهراب داده، آن جا که خواهم نشینم و آن جا که خواهم خورم.» پی بپرید و به دکان قصابی بر گوشتی بنشست. قصاب، با کارد بزد و او را دو پاره کرد و بر زمین افتاد. مور بیامد و پای او را بگرفت و می کشید.

زنبور گفت: «مرا به کجا می کشی؟» مور گفت: «هر کس به حرص جایی نشیند که خود خواهد، به جایش کشند که نخواهد.»

جوامع الحکایات ، ص ۲۸۱

دیدگاه ها (1)

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا